Jubileumstider – Galleri Koll snart 30 år!

Historikk
Galleri Koll ble startet januar 1990 av Brynjulv Koll-Hansen. Han har levd av galleridriften fra starten. Galleriet flyttet i 1995 til Hillevåg. Fra da av ble også hans kone Jorunn med på heltid. Galleri Koll er et av de tre største galleriene i Rogaland. (I følge Bildende Kunstneres Hjelpefond, 5%-avgiften).

Marked
Helt fra begynnelsen har vår forretningsidè vært å formidle direkte og i oppdrag for nålevende kunstnere aktuell og god samtidskunst til vårt publikum tilpasset dette markedets pris- og kunstnivå. Kunsten vi formidler gjenspeiler vårt marked. I 28 år har vårt sortiment utviklet seg i takt med våre kunder. Den bredde og det utvalg vi har i dag har gjennomgått en naturlig utvelgelse, i nært samarbeide med kunstnerne og gjennom hvilke kunstnere og kunstuttrykk som har lykkes overfor våre kunder. På den måten har både kunstnere og kunder vært med på å skape ”sitt galleri”, Galleri Koll Vestlandsgalleriet anno 2019.

Galleriet har svært god distriktsdekning utover i Rogaland. Markedet har til dels også vært andre landsdeler.

Formidlingsprofil
Galleri Koll profilerer seg som utstillingsgalleri. I denne betydning er vi kunstnernes forlengede «showrom». Vi representerer en fast stall av våre oppdragsgivere kunstnerne. Galleriet kjøper ikke inn kunst, men har kun kunst i direkte formidling for kunstner og selger i kunstnerens navn. Vi har kollektive utstillinger og separatutstillinger. Våre utstillinger fremgår gjennom lokalavisenes faste spalter, primært gjennom Stavanger Aftenblad. Utstillingsprogram finnes også løpende på www.gallerikoll.no forsiden.

Ellers er vår formidlingsprofil veiledende og personlig. Gode og varige kunstkjøp gjøres ofte i en god dialog med kunden hvor han får hjelp til å definere sine ønsker og behov. Fornøyde kunder er vår fremtid.

Vi bygger samarbeid med mange faste kunder over en årrekke. Dette er også markedsbestemt fordi så stor del av kunstomsetningen i Rogaland er organisert gjennom mange bedriftskunstforeninger. Her blir det viktig med et nært samarbeid.

Overfor mange av våre faste bedriftskunder er det en målsetting å tilby tidvise arrangementer i galleriet relatert til deres kunstinnkjøp.

Høsten 2019 – Utstillingsprogram

6. august Oppstart stor løpende kollektiv utstilling

– 100 kunstnere fra hele landet
– løpende påfyll med ny spennende kunst
– 5 saler fulle av kunst


20. august Orion Righard – grafikkutstilling

– parallell utstilling som løper som en fast presentasjon av en bredde med grafikk av denne kunstneren hele høsten.


12. september   Arne Spangereid, separatutstilling malerier

– Urbane motiv, New York etc.
– Galleri Koll`s 1. jubileumsutstilling
– Kunstneren er til stede ved åpningen kl. 19.00.


17. oktober Egil Bjørnestad 70 år – Separatutstilling

– Galleri Koll`s 2. jubileumsutstilling.
– Kunstneren er til stede ved åpningen kl. 19.00.


14. november Lise Birkeland, separatutstilling

– Lise Birkeland i full kreativitet og bredde.
– Galleri Koll`s 3 jubileumsutstilling.
– Kunstneren er til stede ved åpningen kl. 19.00.