Topp moderne bygg

Galleri Koll er i salg et ev de to største galleriene i Rogaland. Etter utvidelsen skulle også vårt utstillings-areale være av de største. Nå har vi plass til å operere med den verdifulle kombinasjonen det er både å kunne ha en separatutstilling og en stor kollektiv utstilling samtidig.

????????

Bikubå, Hillevågsveien 70 – Topp moderne bygg til hovedallèen inn mot Stavanger!

????????

Stor gratis parkering på baksiden av Bikubå – innkjørsel fra Bergsagelveien.