Velkommen til Galleri Koll

Galleri i stadig utvikling

Galleri Koll er i dag Stavangers eldste private galleri og ett av de største. Vi går i vårt 33. år. Galleriet er drevet av Brynjulv Koll-Hansen og Jorunn Koll-Hansen. I tillegg har vi knyttet til oss en ny medarbeider; Kjell M. Søyland. Han er å finne på galleriet de fleste lørdager. Produktfelt han bidrar med i tillegg til kunsten er taksering, samt at han styrer en ny avdeling med kunstnermateriell.

Våre framtidsutsikter for galleriet er svært gode og vi tar mål av oss å fortsatt være en spennende aktør for de kunstinteresserte i distriktet.

 

- Pågående utstilling -

Stor kollektiv vårutstilling

Stor kollektiv utstilling - 5 saler fulle av kunst 100 kunstnere fra hele landet Spesielt utstilt: Sal: 1 Atle Østrem, Sal 2: Annette Bryne, Øvrige saler: Hanne Thomassen, Dzevad Handzic, Stig Andresen, Lars Tveit, Orion Righard, Arne Spangereid, Elin B. Rossing, Ole Ertzeid, Tom Erik Andersen, Arild Askeland, Kåre Fossum, Stuart McGarey, Kristoffer Ask Hansen, Bjørn Chr. Røed, Asle Nyborg, Ingrid Forfang, Lise Birkeland, Kjell M. Søyland, Filipe Assuncào, Zhu Yang.

Utstillingsdato: 21.04.2023 - 01.07.2023

Stor fast kollektiv utstilling

Galleri Koll er et stort galleri med hele 5 saler. Vi har en stor kollektiv utstilling med 100 kunstnere fra hele landet.

Spesielt utstilt: Arne Spangereid, Kjell. M. Søyland, Kåre Fossum, Orion Righard, Lise Birkeland, Bjørn Chr. Røed, Jan Kristoffersen og Atle Østrem.

Etter Påske:

Atle Østrem separatutstilling fortsetter i sal 1.
I galleriets øvrige saler er det en stor kollektiv utstilling med kunstnere fra hele landet.