Taksering

Verdivurdering

Vi utfører verdivurdering av kunst, antikviteter og innbo.
På hjemmebesøk ser vi på malerier og annen kunst, og gir en vurdering. Vi kan også registrere og fotografere det som er ønskelig, samt finne mer eksakte prisvurderinger fra tidligere salg og auksjoner.
Tid er penger; så sammen med kunde bestemmer vi hvor mye tid vi skal bruke på oppdraget.
Noen trenger bare hjelp til å skille "klinten fra hveten", mens andre trenger en mer utfyllende registrering og pris vurdering.

Ikke la "gullklumper" gå i bosset!
Mange har opplevd i ettertid at ved deling av dødsbo eller husryddinger, har verdifulle gjenstander de ikke var klar over gått til loppemarked eller i verste fall i containeren.
La oss være med å verdisette gjenstandene før et eventuelt salg eller rydding.
Vår medarbeider er selv samler av kunst og antikviteter, med spesialområde på Egersund fajanse. Han har fulgt antikk og bruktmarkedet jevnlig i snart 40 år.

Priser:
Oppstartspris er på kr. 1.500,-  Dette inneholder kjøring til kunde og 1 timers arbeid med registrering og fotografering. Påfølgende arbeid kr. 750,- pr time. Prisene er inkludert MVA.