Om galleriet

Kunsthuset Galleri Koll

Kunsthuset Galleri Koll

Galleri Koll er i dag det eldste private galleriet i Stavanger. Vi har i disse årene høstet en mengde erfaring. Hva enten det gjelder kunsten og kunstnerne eller det gjelder de disipliner som kunsten omgir seg med – vi har erfaring med det meste.

Derfor har vi «åpnet opp» galleriet på den måten at vi har utvidet vårt «produktspekter». Dette har vi gjort fordi publikum nå skal få benytte seg av vår erfaring og våre tjenester på flere områder knyttet til kunsten. Vi kan nå hjelpe med følgende produkter og tjenester:

Som før:        Kunstformidling
- herunder kunstsalg til bedrifter og private og utsmykkinger.
Innramming

Nytt:

1. Kunstnermateriell                            – Egen butikk i galleriet.

2. Kunstopphengs-artikler                    - Skinner og opphengsprodukter

3. Taksering av kunst                           - Vi har en taksør som kan hjelpe deg.

4. Bestillingsverk, maleri                   - Vi har en kunstner som på mesterlig vis kan
male det landskap du ønsker eller ditt hjem.

5. Hjemmebesøk og befaring ved samarbeid ved en utsmykking - hjelp til kunstplassering i hjemmet eller i bedriften.

Arrangement                                - Galleri Koll har lang erfaring med å
arrangere kvelder rundt kunsten, med mat
og foredrag. Slike arrangement må det
nødvendigvis være litt størrelse på.

Ta kontakt med oss angående våre produkter. Så skal vi vurdere ditt behov og                                                                      oppdraget du ønsker vi skal gjøre og gi deg en pris.

 

Marked

Galleri Koll ble startet januar 1990 av Brynjulv Koll-Hansen. Han har levd av galleridriften fra starten. Galleriet flyttet i 1995 til Hillevåg. Fra da av ble også hans kone Jorunn med på heltid. Galleri Koll er et av de tre største galleriene i Rogaland. (I følge Bildende Kunstneres Hjelpefond, 5%-avgiften).

Helt fra begynnelsen har vår forretningsidè vært å formidle direkte og i oppdrag for nålevende kunstnere aktuell og god samtidskunst til vårt publikum tilpasset dette markedets pris- og kunstnivå. Kunsten vi formidler gjenspeiler vårt marked. I 33 år har vårt sortiment utviklet seg i takt med våre kunder. Den bredde og det utvalg vi har i dag har gjennomgått en naturlig utvelgelse, i nært samarbeide med kunstnerne og gjennom hvilke kunstnere og kunstuttrykk som har lykkes overfor våre kunder. På den måten har både kunstnere og kunder vært med på å skape ”sitt galleri”, Galleri Koll Vestlandsgalleriet anno 2023.

Galleriet har svært god distriktsdekning utover i Rogaland. Markedet har til dels også vært andre landsdeler.

 

galleri koll

Formidlingsprofil

Galleri Koll profilerer seg som utstillingsgalleri. I denne betydning er vi kunstnernes forlengede "showrom". Vi representerer en fast stall av våre oppdragsgivere kunstnerne. Galleriet kjøper ikke inn kunst og eier ikke kunst, men har kun kunst i direkte formidling for kunstner og selger i kunstnerens navn - på vegne av ham hans momsfrie 1.hånds-salg. Vi selger heller ikke kunst i 2. hånd - det vil si fra andre eiere som ikke er kunstneren selv.

Vi har kollektive utstillinger og separatutstillinger. Våre utstillinger fremgår gjennom lokalavisenes faste spalter, primært gjennom Stavanger Aftenblad. Utstillingsprogram finnes også løpende på www.gallerikoll.no forsiden.

Ellers er vår formidlingsprofil veiledende og personlig. Gode og varige kunstkjøp gjøres ofte i en god dialog med kunden hvor han får hjelp til å definere sine ønsker og behov. Fornøyde kunder er vår fremtid.

Vi bygger samarbeid med mange faste kunder over en årrekke. Dette er også markedsbestemt fordi så stor del av kunstomsetningen i Rogaland er organisert gjennom mange bedriftskunstforeninger. Her blir det viktig med et nært samarbeid.

Overfor mange av våre faste bedriftskunder er det en målsetting å tilby tidvise arrangementer i galleriet relatert til deres kunstinnkjøp.