NB! – Viktig!     Vi kjører ingen åpning kl. 14.00, pga Korona på åpningsdagen. Vi satser heller på at publikum fordeler seg utover dagen mellom kl. 14.00 og 17.00. Det vil bli registrering av navn og telefonnummer ved fysisk ankomst til galleriet på åpningsdagen. Du kan skrive deg inn via SMS eller bli oppskrevet av en av våre representanter når du kommer. 

Obs! Vi tillater kun 20 personer inne av gangen på åpningsdagen. Koronaregler; Vi benytter antibakk og bruker 1 – 2 m avstand. Du trenger ikke oppholde deg i lokalene lenger enn nødvendig. 😊

Åpning på nettet! Se utstillingen her fra åpningsdagen!

For å redusere trøkket av besøkende på åpningsdagen har vi hele utstillingen ute på nettet her, slik at du kan se bildene her og ringe inn til vår telefonvakt og bestille direkte på telefon 90 13 42 53. Da setter vi rød lapp på bildet og noterer ditt navn.

Lars Tveit i Galleri Koll

Det er nå andre gang Lars Tveit skal stille ut i Galleri Koll. Vår erfaring med hans kunst er av det beste. Han sjøhus rives bort og er aldri lenge i galleriet. Og så er det tomt i lange tider til vi igjen er heldige og får påfyll med nye. Dette gjelder både små og store malerier. Folk faller for hans former, farger og stemninger. Denne utstillingen skal henge i tre uker, og hvor kjøpte malerier kan hentes etter dette. Dette er anledningen for kunstforeninger, private og de som har gavekort til å benytte seg av muligheten til å sikre seg et maleri av Lars Tveits populære bilder. Så nøl ikke!

– Galleri Koll

Kurator Follevåg om Lars Tveits kunst


Det dreier seg mye om form, tekstur og farge i Lars Tveit sine bilder. Nå kan en si at hans motivkrets, ofte landskap og kultur, er velkjent i kunsthistorien. Det handler imidlertid ikke om motivvalget, men ikke minst om hvordan kunstneren bruker paletten og fører kniven eller penselen over lerretet, og hvordan han benytter seg av komplimentærfarger eller kontraster til å skape stemning i bildet. Det dreier seg også – for ham – om å bruke oljemaling heller enn akryl, idet han opplever at gløden, teksturen og nyansene kommer frem så mye bedre.

De siste årene har Tveit arbeidet mye nettopp med tekstur og farge. Bildene er nærmest skulpturelle i sine dype, tunge malingslag med spor etter malerkniv i det våte materialet. Måten han legger på lag etter lag til tykke solide former kan minne om murerens arbeid med mørtel. 

Han arbeider fortsatt med kystkulturen, med sjøhus uten vinduer og dører, der form blir det sentrale, men også med trær – særlig Bjørk – i dette våte Vestnorske landskapet vi omgir oss med.  Fra de kjølige menneskeskapte elementene til en nesten romantisk tilnærming til trær og blomster. Treet, dets form og farger, har alltid fascinert Tveit og er på sett og vis et tilbakevendende element i arbeidene gjennom ulike perioder. I de stiliserte sjøhusene finner en vel fortsatt spor av liv, selv om han har valgt å ta bort alt det han oppfatter som forstyrrende og unødvendig elementer. Tilbake står en serie geometriske omriss. Hus-formen, slik vi kjenner den, er et gjennomgangstema, ikke bare i Tveits arbeider, men gjenfinnes også som hovedtema i verk fra andre norske kunstnere, som malerne Yngve Henriksen, eller for den saks skyld akvarellmesteren Lars Lerin. Men jeg kan også se at han er opptatt av mange av de samme fenomenene som Magne Austad. Men det er bare motivvalget som er felles med disse – billedutrykket er helt unikt Lars Tveits, det er gjenkjennbart både i form, tekstur, lys og farge. 

Tveit jobber mye med lyset. Det skal ikke gå fram av bildene at de speiler en spesiell tid på døgnet, men ulike farger skaper forskjellige stemninger i bildet og bidrar til at motivet forsterkes. 

Tveits billedverden har en allmenn appell, det dreier seg om gjenkjennelige størrelser for de fleste av oss. Men de er barbert ned til sin opprinnelsesform – til det øyet registrerer og fester seg ved, så en trenger ikke lete etter utdypende detaljer i motivet, men heller konsentrere seg om fargebruken og  det formale. De har i seg en umiddelbarhet som kan synes enkel, men som i realiteten er uhyre komplisert å få på plass.

Det ligger et godt stykke hederlig kunstnerisk innsats bak Tveits malerier. Som kunstner har han funnet det som ofte er viktigst – en form og et billedspråk som er gjenkjennelig og unikt hans eget. En kjenner hans signatur gjennom verket og forføres av dets innhold.

Separatutstilling 25. oktober til 13. november.

NB! – Viktig!     Vi kjører ingen åpning kl. 14.00, pga Korona på åpningsdagen. Vi satser heller på at publikum fordeler seg utover dagen mellom kl. 14.00 og 18.00. Det vil bli registrering av navn og telefonnummer ved fysisk ankomst til galleriet på åpningsdagen. Du kan skrive deg inn via SMS eller bli oppskrevet av en av våre representanter når du kommer. 
Obs! Vi tillater kun 20 personer inne av gangen på åpningsdagen. Koronaregler; Vi benytter antibakk og bruker 1 – 2 m avstand. Du trenger ikke oppholde deg i lokalene lenger enn nødvendig. 😊

Åpning på nettet! Se utstillingen her fra åpningsdagen!
For å redusere trøkket av besøkende på åpningsdagen har vi hele utstillingen ute på nettet her, slik at du kan se bildene her og ringe inn til vår telefonvakt og bestille direkte på telefon 90 13 42 53. Da setter vi rød lapp på bildet og noterer ditt navn.

Atle Østrem (f. 1980)

Atle Østrem har arbeidet med graffiti siden 1990-tallet, og har siden 2000 jobbet med maleri og grafikk. Østrem liker kontraster og er opptatt av å finne det vakre i det stygge, og det stygge i det vakre. Dette kaller han for «Beuglyful». Østrem mener dette gir han et mer spennende arbeidsfelt enn det å kun lage vakre bilder.

Atle Østrem – Utstillinger

 Atle Østrem har siden 2004 deltatt i en rekke kollektivutstillinger i Norge, Sveits og Tyskland. I tillegg har han hatt separatutstillinger hos blant annet Reed Project Gallery og Galleri Koll i Norge, samt  Nice/Nice i Hannover, Tyskland. Videre har han  hatt utsmykningsoppdrag på Tou Scene og i Stavanger fengsel.

I 2012 deltok Østrem på Komafest i Vardø. Det var et prosjekt hvor Pøbel inviterte tolv kunstnere der alle deltok i å finne frem husvegger, murvegger o.l. de kunne male på. Etter å ha fått tillatelse fra huseiere, riksantikvaren og kulturminneforvaltningen, lagde kunstnerne sine karakteristiske bilder. Resultatet ble et spennende samspill mellom urbane kunstnere og et fantastisk landskap.

Atle Østrem ble tatt inn i Galleri Koll i 2006 og hadde sin første utstilling hos oss i 2007. Det har vært en meget spennende reise å følge denne kunstneren inn i det etablerte. I dag er han en mye brukt utsmykker i flere sammenhenger og egentlig en trendsetter i tiden – hvor han har satt sitt preg på gatekunstens inntog i det etablerte og antatte kunstfellesskap i Norge. Noen betegnet det slik: «Nå skal rocken ut og Østrem inn».    

Brynjulv Koll-Hansen
Galleri Koll Vestlandsgalleriet.

Katalog:Obs! Galleriet har nå fulle åpningstider. Vi praktiserer god avstand og har antibakk for oss selv og kunder. Vi tar nå i mot kunder i galleriet. Enkeltvis og små grupper. Kundene kan også sitte hjemme og gjennomgå flere hundre bilder på vår hjemmeside og gjøre sine valg derifra. I tillegg kan vi vise denne kunsten ved prosjektor i galleriet i små møter og med god avstand. Vi kan også arrangere Team-møter via internett og gjennomgå denne kunsten sammen med f.eks et styre i en kunstforening. Avtal møte med oss på en av disse måtene. Ring 90134253 eller send mail.

Historikk
Galleri Koll ble startet januar 1990 av Brynjulv Koll-Hansen. Han har levd av galleridriften fra starten. Galleriet flyttet i 1995 til Hillevåg. Fra da av ble også hans kone Jorunn med på heltid. Galleri Koll er et av de tre største galleriene i Rogaland. (I følge Bildende Kunstneres Hjelpefond, 5%-avgiften).

Marked
Helt fra begynnelsen har vår forretningsidè vært å formidle direkte og i oppdrag for nålevende kunstnere aktuell og god samtidskunst til vårt publikum tilpasset dette markedets pris- og kunstnivå. Kunsten vi formidler gjenspeiler vårt marked. I 28 år har vårt sortiment utviklet seg i takt med våre kunder. Den bredde og det utvalg vi har i dag har gjennomgått en naturlig utvelgelse, i nært samarbeide med kunstnerne og gjennom hvilke kunstnere og kunstuttrykk som har lykkes overfor våre kunder. På den måten har både kunstnere og kunder vært med på å skape ”sitt galleri”, Galleri Koll Vestlandsgalleriet anno 2019.

Galleriet har svært god distriktsdekning utover i Rogaland. Markedet har til dels også vært andre landsdeler.

Formidlingsprofil
Galleri Koll profilerer seg som utstillingsgalleri. I denne betydning er vi kunstnernes forlengede «showrom». Vi representerer en fast stall av våre oppdragsgivere kunstnerne. Galleriet kjøper ikke inn kunst, men har kun kunst i direkte formidling for kunstner og selger i kunstnerens navn. Vi har kollektive utstillinger og separatutstillinger. Våre utstillinger fremgår gjennom lokalavisenes faste spalter, primært gjennom Stavanger Aftenblad. Utstillingsprogram finnes også løpende på www.gallerikoll.no forsiden.

Ellers er vår formidlingsprofil veiledende og personlig. Gode og varige kunstkjøp gjøres ofte i en god dialog med kunden hvor han får hjelp til å definere sine ønsker og behov. Fornøyde kunder er vår fremtid.

Vi bygger samarbeid med mange faste kunder over en årrekke. Dette er også markedsbestemt fordi så stor del av kunstomsetningen i Rogaland er organisert gjennom mange bedriftskunstforeninger. Her blir det viktig med et nært samarbeid.

Overfor mange av våre faste bedriftskunder er det en målsetting å tilby tidvise arrangementer i galleriet relatert til deres kunstinnkjøp.

Høsten 2019 – Utstillingsprogram

6. august Oppstart stor løpende kollektiv utstilling

– 100 kunstnere fra hele landet
– løpende påfyll med ny spennende kunst
– 5 saler fulle av kunst


20. august Orion Righard – grafikkutstilling

– parallell utstilling som løper som en fast presentasjon av en bredde med grafikk av denne kunstneren hele høsten.


12. september   Arne Spangereid, separatutstilling malerier

– Urbane motiv, New York etc.
– Galleri Koll`s 1. jubileumsutstilling
– Kunstneren er til stede ved åpningen kl. 19.00.


17. oktober Egil Bjørnestad 70 år – Separatutstilling

– Galleri Koll`s 2. jubileumsutstilling.
– Kunstneren er til stede ved åpningen kl. 19.00.


14. november Lise Birkeland, separatutstilling

– Lise Birkeland i full kreativitet og bredde.
– Galleri Koll`s 3 jubileumsutstilling.
– Kunstneren er til stede ved åpningen kl. 19.00.Les mer om Jubileumstider – Galleri Koll snart 30 år!

6. august Oppstart stor løpende kollektiv utstilling

– 100 kunstnere fra hele landet
– løpende påfyll med ny spennende kunst
– 5 saler fulle av kunst


20. august Orion Righard – grafikkutstilling

– parallell utstilling som løper som en fast presentasjon av en bredde med grafikk av denne kunstneren hele høsten.


12. september   Arne Spangereid, separatutstilling malerier

– Urbane motiv, New York etc.
– Galleri Koll`s 1. jubileumsutstilling
– Kunstneren er til stede ved åpningen kl. 19.00.


17. oktober Egil Bjørnestad 70 år – Separatutstilling

– Galleri Koll`s 2. jubileumsutstilling.
– Kunstneren er til stede ved åpningen kl. 19.00.


17. november Lise Birkeland, separatutstilling

– Lise Birkeland i full kreativitet og bredde.
– Galleri Koll`s 3 jubileumsutstilling.
– Kunstneren er til stede ved åpningen kl. 14.00.


”Utvalgt grafikk”
Åpning onsdag 8. mai kl. 19.00
Kunstneren er til stede ved åpningen

Craig Flannagan er en av Galleri Koll`s viktigste kunstnere. Samarbeidet begynte helt i starten av Galleri Koll`s historie for 30 år siden. Craig har for Galleri Koll alltid vært «den unge kunstneren». Med ham begynte et generasjonsskifte blandt kunstnerne i Rogaland. Craig kom tilbake fra Greys School of Art i Aberdeen. Han var da 22 år og ble straks opptatt i BKF.

Sammen med Craig var det en rekke kunstnere som deltok i atelieret «Sykkelfabrikken» i Sandnes. Det var kunstnere som Per Odd Aarrestad, Stig Andresen, Torunn Thrall, Wojciech Macherzynski m.fl. Det kom en friskhet og ungdommelighet med Craig. Han viste seg å være en meget kreativ og skapende kunstner.

Som observatører har vi fanget opp flere metaforer som har gått igjen i hans kunst, luftens element med fugler, vannets element med mennesket og ikke minst paradisiske tilstander i naturen med dyr. Det ligger en høy bevissthet i Flannagans bilder og en form for realisme hvor kunstneren betrakter virkeligheten og omgivelsene både ut i fra en høy vitenskap og dyp kontemplativ erkjennelse. Disse egenskapene er særs viktige i det offentlige kunstbildet – idet Craig er et menneske og en kunstner som tar oss med gjennom samtidsutviklingen. Vi kan sammen med Craig være dampende og levende mennesker midt i en rivende teknologisk utvikling. Denne utstillingen har elementer som viser nettopp en spennende urban realisme. Vi gleder oss til denne utstillingen.
-Koll

Stor kollektiv vårutstilling.
100 kunstnere fra hele landet.

Kunstnergalleriet Galleri Koll

Galleri Koll formidler kunstnerens salg. Kunst er ikke masseproduserte produkter. Bak hvert kunstverk står en dampende og levende person som må ”oppfinne kruttet” hver gang han skaper. Ferske idèer, ferske følelser og ferskt engasjement står bak den levende kunsten.

I Galleri Koll strømmer denne levende kunsten inn og ut av galleriet i en åpen og næringsgivende dialog med kunstnerne. Kunsten blir avlevert av kunstneren og mottatt av galleristen i et samarbeid fylt av glede, undring og beundring over alt det flotte som skapes.

I vårt møte med våre kunder, som i de fleste tilfeller er basert på relasjoner bygd opp over en årrekke, står vi i denne videreformidlingen av alle disse menneskene, kunstnerne, deres personligheter og deres skapende livsverk. De fleste av våre viktigste kunstnere står vi i et livslangt samarbeid med.  Vi lever med dem og føler på ansvaret i å formidle deres kunst på en god og inntektsgivende måte. Vårt galleri består av rundt 100 kunstnere.  De står bak at vi har lykkes.

Koll

Solveig Nessa – separatutstilling grafikk
”The Best of Solveig Nessa”
Åpning torsdag 31. januar kl. 19.00.
Kunstneren er til stede ved åpningen

Solveig Nessa er en av våre kjæreste kunstnere. Hun er fra Nessa, Fister i Hjelmeland. Hun har fulgt Galleri Koll helt fra starten i 1990. Hennes symbolspråk og talende figurer er et særpreget uttrykk hos henne. Vi gleder oss til å presentere hennes beste grafikk.

Åpning søndag 18. november kl. 14.00
Kunstneren er til stede ved åpningen

Nå er det tid for en ekte landskapsmaler i Galleri Koll. På våre mange reiser med Vestlandsgalleriet nordover har vi ofte møtt denne kunstneren, Kjell Idar Saure. Han er en ekte formidler og tolker av det mektige landskapet på Møre. Mange har nok hørt om ”Sunnmørsalpene” som rager høyt til værs med spisse tinder. Saure har en mesterlig teknikk hvor lys og skygge og atmosfæriske forhold med skodde og skyer driver fra fjellets fot til høyeste topp. Det er nok mye av Sunnmøringen i disse bildene – av dyphet og stolthet!

Denne utstillingen skal henge til 22. desember i sal 1 og 2. Mange av bildene er i størrelser opp til 100 x 100 cm.

Vi ønsker alle velkommen til en fin kunstopplevelse.    Koll


Om maleriene sine seier Saure:

«Bileta mine er landskap med sunnmørsk klang. Dei er likevel ikkje direkte geografiske skildringar. Bileta er bearbeidde sanseinntrykk og har såleis ei djupn som går utover det visuelle motivet. Dei viser noko av min eigen identitet. Eg legg likevel vekt på at bileta skal vere vakre, ha god komposisjon og at fargane sin magi skal spele med.

Dei som vil kan vere med på vandringar mot toppen langs sjølve livsegga, føle dragsuget frå avgrunnen og lengten mot det guddomelige i det ville og vakre. Ein vert merkt av denne naturen. Ein elskar og respekterer.

I alt det vakre set naturen likevel grenser. Ikkje alt er oppnåeleg. Naturen gjev og tek. Skal ein ferdast trygt, må ein leve med naturen og respektere grensene. Eller ein kan utfordre og kanskje gå til grunne. Eg håper difor at bileta mine kan åpne for personlege tolkningar. For dei som ikkje likar å tolke, håper eg likevel dei kan oppleve landskapa og stemningane med åpne sansar.»

 

 


 

Ønsker du å holde deg oppdatert på nyheter fra Galleri Koll?
Meld deg på vårt nyhetsbrev:

Åpning torsdag 25. oktober kl. 19.00.
Kunstneren er til stede ved åpningen.

Lars Tveit er opprinnelig fra Sauda. Han bor nå i Bergen. Hans kunst er blitt meget populær. Sjøhusene hans har en eiendommelighet over seg. De står der uten vinduer – sakrale – som om de ikke tilhørte menneskenes verden men kun eksisterte for sin egen del.

Han bruker en sterk teknikk! De meget malingsfysiske flatene og de robuste strøkene gir en markant virkelighetsfølelse over disse bildene. De er også meget klare med de rene fargene som Lars Tveit bruker.

Dette er en utstilling som vi gjerne vil anbefale!

Utstillingen inneholder både små og store bilder – prisklasser fra kr. 3.500,- til kr. 30.000,-

Åpning torsdag 11. oktober kl. 19.00
Kunstneren er tilstede ved åpningen.

Jan Kristoffersen fra Sola er en av Galleri Koll`s mest solgte kunstnere. Hans friske tolkning av landskapet er et kjærkomment uttrykk for våre mange kunder. Både hans moderne og gode farger og hans åpne og inviterende abstrahering skaper bilder som lukker betrakteren inn i et spennende billedunivers, hvor en kan finne og tolke helt subjektive forestillinger.

Kristoffersen skal ha både store og mindre bilder med på denne utstillingen. Vi anbefaler denne utstillingen av en av våre dyktige lokale kunstnere.

Jan  Kristoffersens malerier egner seg utmerket til utsmykking i så vel hjemmet som i bedriften.

Inga Bjørnsdottir – Separatutstilling malerier

 

Åpner  torsdag 27. september kl. 19.00
Kunstneren er tilstede ved åpningen

Kom på åpningen og delta i loddtrekning av ett maleri av Inga Bjørnsdottir!

Bak maleriene i utstillingen Kvinner er fra Venus er tanken om det å bli synlig for seg selv og andre, å finne samhørighet og støtte i hverandres reise gjennom livet.

Motivene er beskrivende personlighetsbilder av kvinner i alle livsfaser og med ulike livserfaringer.
Vi skal alle igjennom noenlunde de samme tingene i livet – fødsel – liv – glede – tap og død.

Men livet er så utrolig mye større enn det! 

Den største delen av oss er ofte usynlig for andre mennesker, den store jeg ligger på lur bak fasaden.  

La oss bygge hverandre opp, gi hverandre ett innblikk i hvordan vi ser vår medkvinne; Hennes storhet og styrke, hennes mildhet og sårbarhet og hennes uvurderlige vennskap og kjærlighet. Og ved å se henne, ser jeg meg selv.

Bli med på å hedre kvinnen – Oss selv og de vi har rundt oss.

 

NB: Søndagsåpent fra kl. 13.00-16.00 den 30. september

Atle Østrem presenterer nå en ny utstilling i Galleri Koll Vestlandsgalleriet i Stavanger. Den åpner torsdag 6. september kl. 19.00. Det er den sjette han har hatt i Galleri Koll. Ekstra spennende er dette fordi Østrem nå er bosatt i Oslo hvor han nå gjør store markedsframskritt. Den første debututstillingen hadde han i Galleri Koll i 2007 samtidig med NuArt-utstillingen som var en opptakt til kulturhovedstaden 2008. Da var det på tide å trekke graffiti og street-art inn i varmen. ”Det har vi ikke angret på”, sier innehaver av Galleri Koll, Brynjulv Koll-Hansen. ”Østrem er et friskt og ungdommelig pust som vi trenger i det kunstneriske mangfoldet i Stavanger. ”

Østrem har allerede gjort seg bemerket med både store utsmykkingsoppdrag og flotte utstillinger. Han hadde et stort utsmykkingsoppdrag for Universitetet i Stavanger og har hatt flere prestisjetunge utstillinger i New Jersey. Han har stødig kurs mot nye høyder og prisene hans øker. ”Østrems utstillinger pleier å være tettpakket med folk. Så dette blir spennende!”, sier Koll-Hansen som har store forventinger til denne utstillingen.

Østrems kunst kommer rett opp av asfalten som en løvetann som sprenger seg igjennom. Med utgangspunkt i det som først var en subkultur hvor unge mennesker kledde seg ut av samfunnet og gikk ut midt på natten og tagget flassede murvegger, har denne kunsten utviklet seg videre til anerkjennelse. Det er en stor lærdom å ta av dette – hvor kultur og menneskelig samhandling viser seg å ha overlevelsesevne hvor den endog ble kriminalisert i sin tid. Unge menneskers eget utviklede språk, sjargonger og hilsemåter, deres egne utviklede definisjoner på hva som er verdifullt og vakkert – eller ”styggpent” som Østrem ynder å kalle det. I det hele viser dette menneskers evne til å ”omdanne” trivielle omgivelser til noe de i sin kulturelle kraft definerer vakkert – som en av titlene på et av Østrems malerier: ”Something beautiful within my reach”. Dette er vel, når vi går inn til benet i å forklare hva kunst er, egentlig det kunst handler om og den misjon den har for menneskeheten.

 

Atle Østrem (1980) is an artist from Stavanger, Norway. He now lives and works in Oslo. Atle has been painting graffiti since the mid 90s, and has been doing artwork on canvas since 2000.

Atle is very fascinated by the contrast between ugliness and beauty, and likes to explore and work in the “beauglyful” zone that takes place when you combine the two.

His strong iconic existential characters are both playful and dark, childlike and thought provoking,.They inhabit an interior world and capture those often fleeting elements of daily life and emotion, that once we shine a spotlight on them, have the power to truly show us what it means to be human.

Atle Østrem does not consider himself a street artist, nor a fine artist, but something in between. Something beauglyful.

 

”Fokus” Kollektivutstilling i 3 av 5 saler fra 14. august til 22.desember

Vi er kulturbærere. Slik er det vi ser på oss selv. I sammen med alle kunstnerne vi representerer står vi midt i tiden for å tolke og uttrykke hvor vi befinner oss som menneskeflokk. Vi synes å observere at vi lever i tiden med større frihet – større økonomisk frihet, mer tid og mer spillerom til å tenke på oss selv, våre relasjoner og våre hjem. Ikke minst har vi større frihet til å velge og fokusere på egne behov og egen smak. Det gir rom til å ”modellere” både våre liv og våre omgivelser. Vi lever i spenningsforholdet mellom arbeid og fritid, mellom plikter og lyster, mellom ”business og pleasure”.
Det skal trening til å avklare hva som er båret av pliktfølelse og hva som er utsprunget av et fritt hjerte. Kunsten er behjelpelig med å rette fokus mot egen smak og egne valg – hva som er ditt ”statement” og hva som til syvende og sist skal pryde dine vegger i ditt hjem. De riktige valg i så måte gir varige og positive tilbakemeldinger fra dine egne omgivelser.

Vi i Galleri Koll har nå snart 29 års erfaring i samhandlingen med våre kunder. Vår oppgave er å stille de riktige spørsmålene og framlegge for kunden de riktige alternativ, slik at du som kunde snarere kommer til gode forslag som kan lede til riktige valg. Dette skal stemme – fornøyde kunder er vårt mål. Derfor sier vi også til kundene at de skal komme igjen etter et par uker og bytte dersom det ikke fungerer i hjemmet.

Vårt galleri er høyst oppegående. Med det mener vi at vi er stadig på høyde med oss selv hva angår omsetning og produktutvikling. Det tilkjennegir i grunnen at vi får dette til. Det tilkjennegir at det vi driver med er båret av kundene våre – at de er fornøyd.

Denne høsten har vi valgt å kalle den løpende kollektive utstillingen for ”Fokus”. Dette fordi vi om mulig vil rette fokuset enda mer inn på det enkelte kunstverk og dets detaljer og kvalitet. Vi vil også rette fokuset inn mot de underliggende personlige drivkrefter som både står bak kunstnernes skaperkraft og som står bak betrakterens tilnærming til kunstverket. På denne måten blir det vår oppgave som formidlere å være tilstede og være nær.

Vår produktutvikling er løpende. Det vil si at de rundt 100 kunstnerne vi representerer stadig fornyer seg vitalt og leverer nye og spennende ting inn til galleriet. Det vil også si at vi stadig også knytter til oss nye kunstnere med nye uttrykk. Vi formidler alt fra klassisk til moderne, alt fra figurativ til nonfigurativ kunst. Vi har originale malerier, grafikk og skulpturer.

 

Utstillingsprogram høsten 2018 – Separatutstillinger:

Atle Østrem           6. september – 26. september

Inga Bjørnsdottir  27. september – 10. oktober

Jan Kristoffersen  11.oktober  – 24. oktober

Lars Tveit               25. oktober – 16. november

Kjell Idar Saure     18. november – 22. desember

 

Filipe Assuncao – Separatutstilling

Salgsutstilling Malerier
Åpning torsdag 31. mai kl. 19.00 ( til kl. 21.00 )

Kunstneren vil være tilstede ved åpningen

Det er nå allerede 2 år siden vi først fikk inn malerier av Filipe Assuncao i Galleri Koll Vestlandsgalleriet. Det var ”kjærlighet ved første blikk”! Våre kunder har tatt i mot denne kunstneren med stor glede og begeistring. Dette er virkelig noe som er nytt og spennende!

Assuncao`s malerier er fulle av gøyale figurer. De formidler et billedunivers hvor han illustrerer både mennesker og dyr med stor fantasì. Du blir ikke så fort ferdig med et maleri av Filipe Assuncao. Det har evnen til å gripe og begeistre og fengsle. Vi tror denne kunstneren har en stor fremtid! Vi gleder oss derfor ekstra til den separatutstillingen vi nå skal åpne med ham i Galleri Koll i slutten av mai. Vi anbefaler utstillingen på det varmeste!

 

Filipe er fra Lisboa, Portugal, hvor han er født og hvor han har sin utdannelse og sin kunstneriske fartstid fra. Han bor nå i Stavanger hvor han har bodd sien 2013.

Art School ”Officina do Desenho”
Advanced Painting Studies Program – master degree of painter – “Excellent”
– Resident Artist of the Institution
Member of the NEUTRAL-ISM ART GROUP, based in Italy.

Roald Tellnes Grafikkutstilling i sal 3.

Vi har nå mange flotte grafiske arbeider av Roald Tellnes i sal 3. Her er mange flotte og fargerike bilder i flotte rammer.

Nå blir også onsdag langdag i Galleri Koll til kl. 19.00.

Vi ser at vi trenger en ekstra langdag som service for våre kunder. Vi tenker spesielt på de som har et gavekort hos oss. Onsdag kveld, torsdag kveld og lørdag er de viktigste åpningstidene. Derfor styrker vi servicen spesielt her.

Offisielle åpningstider fra og med tirsdag 13. mars:

Mandag        stengt
Tirsdag         14.00 – 17.00
Onsdag         13.00 – 19.00
Torsdag        13.00 – 19.00
Fredag          stengt
Lørdag          11.00 – 15.00
Søndag         stengt

OBS!
Åpent ved avtale hele uken for bedriftskunstforeningene!
Formiddag –ettermiddag – kveld – også utenfor åpningstider.

Les mer om våre utstillinger.

Vi minner kunstforeningene om at vi gir pakkeløsninger som før og at vi er åpne for
spesielle avtaler – kunstkvelder – trekninger. Snakk med oss om dette.
post@gallerikoll.no
   //  51 58 44 44   //   90 13 42 53

Sal 1 og 2.

Åpner torsdag 1. mars kl. 19.00. Kunstneren vil være tilstede ved åpningen. Varighet til 24. mars.

Nb! I tillegg til normale åpningstider holder vi åpent søndag 4. mars fra kl. 13 – 16.

 

Separatutstilling med Monica Øsebakk, malerier i sal 1 og 2 i Galleri Koll Vestlandsgalleriet. Til denne utstillingen har Monica hentet inspirasjon fra tekster av Edvard Munch. Utstillingen omhandler menneskelivet med dets skiftninger fra de dypeste daler til de høyeste topper, fra sorg til glede og fra gråhet til de flotteste farger.

Monica Øsebakk er en kjent aktør i Galleri Koll og har vært representert hos oss i mange år. Hun selger godt og har et stort publikum. Hennes kunst har skildret underfundige situasjoner med ofte gøyale figurer. Nå heller hennes kunst mer i retning av en større realisme, men fortsatt med et snev surrealisme. Dette blir en veldig spennende og ikke minst innholdsrik og meningsfylt utstilling.

Akvareller og skulpturer.

Åpning søndag 12. november kl. 13.00. Kunstneren er til stede ved åpningen.

Lise Birkeland

Lise Birkeland er en av Galleri Koll`s viktigste kunstnere og en av de beste selgerne. Det er mange gode grunner til dette. Kunstnerens personlighet spiller en vesentlig rolle, som grunnlag for samarbeid med et galleri og som bakgrunn for troverdigheten i et kunstuttrykk. Lise skårer høyt når det gjelder begge disse faktorer. I møtet med Lise Birkeland opplever en nettopp det ærlige, men også den underfundige og underliggende stemning som kommer til uttrykk i hennes bilder. Å høre på et foredrag av Lise Birkeland, som ofte er lavmælt og godmodig, er en fengslende opplevelse. Hennes bilder er også et møte med denne kunstneren. De formidler et forklarende øyeblikk, hvor hennes figurer er i en stemning av å være på høyde med seg selv i ettertenksomhet og harmoni.

Galleri Koll har hatt flere utstillinger med Lise Birkeland før. Alltid har disse utstillingene vært godt besøkt og vært til stor berikelse. Lise skal nå presentere en utstilling med nye akvareller og skulpturer.

Vi ser nok en gang frem til en spennende utstilling med denne folkekjære kunstneren.
Vi ønsker alle hjertelig velkommen!

Utstillinger som starter 15. august:

Sal 1: Sylvi Aambø, malerier og grafikk.
Sylvi Aambø er en meget populær kunstner i Galleri Koll. Hun har vært presentert i galleriet i mange år og våre kunder er vel kjent med henne.

Sal 2: Orion Righard, en bred presentasjon av hans grafikk.
Orion Righard`s grafikk er utrolig populær. Det er en glede for oss å kunne presentere en stor bredde av hans grafikk i egen sal i høst.

Sal 3: Kjell Pahr-Iversen, akvareller – ikon og figur.
Kjell Pahr-Iversen er den mest kjente nålevende kunstner i Rogaland. Pahr-Iversen er 80 år i år. Det er derfor en glede for oss å kunne betjene våre kunder med nye akvareller av ham.

Sal 4 og 5: Kollektiv utstilling med kunstnere fra hele landet.
Vi representerer 100 kunstnere. Hos oss finner du alltid noe du liker – både malerier og grafikk.

 

 

 

 

 

Velkommen til kunståret 2017 – Det gylne snitt`s år i Galleri Koll.
Fra tirsdag 7. februar.

Craig Flannagan, Orion Righard, Gabrielle Kielland, Dzevad Handzic, Eva Harr, Ole Ertzeid, Kjeld Stub, Jonny Andvik, Eldar Parr, Anne Marit Varpen, Geir Nymark. Med flere – 100 kunstnere.

 

Det gylne snitt

Helt siden Grekerne hadde sin storhetstid og også under Renessansen har Det Gylne Snitt
vært kjent og brukt. Det gylne snitt, for harmoni, estetikk, balanse og skjønnhet.

Vi finner det gylne snitt dersom man deler en linje i to, slik at den korteste delen forholder seg til lengste slik som den lengste til hele linjen. Det ser ut som store deler av naturen er delt inn i det gylne snitt, plantelivet og dyrelivet. Mennesket er spesielt delt inn i det gylne snitt. Leonardo da Vinci
var svært opptatt av dette. Han tegnet den kjente figuren, mennesket inne i en sirkel, som skulle vise forholdet mellom mennesket og det gylne snitt.

Kunstnere har brukt det gylne snitt som en mal for hvordan et maleri skal bygges opp for at det skal være harmonisk og ”falle i øyet”. En horisontlinje skal for eksempel ikke være midt på bildet men i det gylne snitt. Et tre skal ikke blokkere et landskap ved å være i midten av bildet, men satt litt til side i det gylne snitt.

Også i arkitekturen har det gylne snitt vært brukt. Vi snakker om det gylne rektangel. Det gylne rektangel er å finne i mange former i vårt dagligliv, bankkort, fyrstikkesker med mer. Det gylne rektangel skal være det mest behagelige for det menneskelige øye. Fasader og inndelinger av elementer i byggverk er som oftest i det gylne snitt.

I renessansen kom formatene rundt mennesket, både i kunsten og i arkitekturen, ned slik at det harmonerte med menneskets størrelse. Det skal nå være formålstjenlig for den menneskelige bevegelse. Slik arbeider vi også med omgivelsene for at de skal være harmoniske for oss. Ting kan bli plassert for mye ”rett på” og bli for konfronterende og utblokkende for sansene våre. Nei, vi bestreber oss på i likhet med det gylne snitt å skape et rom mellom tingene som harmonerer.

Vi i Galleri Koll har ideer og tanker om både oppheng og kunstens plassering i hjemmet. Vår filosofi er at hjemmet skal ha rom og velkommenhet for besøkende. Det hender vi også gir råd om dette.

Videre kan også mennesker, etter vår filosofi, befinne seg i det gylne snitt med sin væremåte. Det vil si mennesker som ikke er for dominerende, men heller ikke for unnfallende, mennesker som ønsker velkommen og som skaper rom og trivsel for andre i en avstemt harmoni.

Vi vil nå i en oppstart av det nye kunståret gjerne invitere våre kunder inn til Galleri Koll. Våre kunder
er den gleden vi har i vår arbeidssituasjon. Samhandlingen med dere alle er det som gir arbeidsdagen mening.  Vårt mål er å bidra til at kunst skal være et element til trivsel og skjønnhet i hverdagen. I så måte arbeider vi videre med idèene rundt det gylne snitt og dets harmoni.

Velkommen til Galleri Koll i 2017!

Koll

Separatutstilling Annette Bryne med malerier i sal 1 og 2. Åpning 9. februar kl 19.00, Kunstneren vil være tilstede under åpningen.

Annette Bryne

Annette Bryne har nå vært representert allerede flere år i Galleri Koll. Hun er en av de viktigste samtidskunstnerne våre og en viktig del av vår omsetning.

Annette`s kunst beveger seg innefor en tematisk skildring av naturen, hvor hun formidler bevegelser, temperaturer og figurer. Ofte der hvor vann møter land.

Til denne utstillingen ser vi en bevegelse i retning av mer biologisk utrykk. Spenningsforholdet mellom elementene er der fortsatt men med et større fokus på det levende. I fra et nøytralt mangfold til en større egenartet bevissthet. Et mer modent blikk på skjønnheten.

Vi vil anbefale denne utstillingen på det varmeste. Kom og møt en kunstner som er i rivende utvikling og som står i en vital skapende prosess.

Koll

Sal 1:  Grafikkutstilling med Craig Flannagan – ny grafikk.
Sal 2:  Ingunn Fyllingen, malerier.
Sal 3, 4 og 5:  Kollektiv utstilling

Craig Flannagan har nå levert en rekke nye spennende motiver. Dette er en severdig utstilling og skulle være ypperlige julegaver.

Vi ønsker alle velkommen.

Bilder fra Paradis

Separatutstilling med Ingunn Fyllingen. Maleri og monotypier.

Åpning søndag 13. november kl. 14.00. Kunstneren er til stede ved åpningen

Det er nå 2 år siden sist Ingunn Fyllingen hadde separatutstilling hos oss. Den forrige utstillingen var meget vellykket, med godt salg og godt besøk. Vi har nå store forventninger og gleder oss til å presentere for publikum arbeider som har blitt lagt til side til denne feiringen av en kunstner som er i stadig skapende utvikling.

Utstillingen kommer til å romme så vel store som relativt små malerier. Her skulle være noe for et hvert behov for formater til utsmykking både offentlig og i de tusen hjem.

Ingunn`s bilder er åpne. De lar betrakteren selv få rom. En favnes både av lys og bevegelse. På en mesterlig måte balanserer bildene mellom kunstnerens egen kontroll og naturens delaktighet med materiellets og fargenes elementer.

Vi ønsker alle velkommen til denne presentasjonen og denne kunstneriske festen.

Koll

Bilder fra Paradis

Bildene er alle malt i mitt atelier i Paradisveien i et område som kalles Paradis.

Derfor denne tittelen på utstillingen.

Jeg jobber med abstraksjoner, og landskap og natur er ofte tema for utstillingene mine. Selve arbeidsprosessen regner jeg som veldig viktig i kunstnerskapet. Jeg bruker en  prosess-orientert arbeidsmåte og mine historiske referanser og inspirasjon har jeg fra abstrakt ekspressjonisme. Det kan nevnes navn som Franz Klein, Robert Rauchenberg og  Agnes Martin.

Ingunn Fyllingen

Dato:     Fra 04.10

Stor kollektiv utstilling i alle 5 saler. 100 kunstnere fra hele landet.
Navn som: Orion Righard, Ingrid Forfang, Kjell Pahr-Iversen, Craig Flannagan, Gabrielle Kielland, Rolf Nerli, Elisabeth Werp, Lise Birkeland, Kristian Finborud, Atle  Østrem m.fl.

Kunsten – å leve …

Kunsten bærer i seg alle fargene – alle formene. For den som nærmer seg – vil kunsten kunne favne så store deler av selve livet. Den ansporer til erkjennelse av både fortid og nåtid – den trigger både minner og drømmer. Gjennom kunsten – eller ved å si det slik: Ved å bruke kunsten, kan du søke frem din identitèt og gjøre ”statements” – ”Dette er meg!”

Som så ofte i en travel hverdag er det vanskelig å sette klare skiller mellom plikt og fornøyelse – mellom trivialitèt og glede. Det gjelder å ta vare på de gode øyeblikkene og la dem være toneangivende for valg og planlegging. Ordet ”snillisme” er et nytt begrep som er satt for å søke å avsløre hvor grensen går for hvor andre mennesker trenger ”mitt offer” eller ikke. I et liv hvor vi gir og får må det være balanse. Dersom ikke hverdagen ”gir oss nok” må vi trekke oss litt til side og gjøre opp status.

Kunsten er ikke alt. Men den er èn av livets viktige gaver. Den gir muligheten til en opplevelse med øyeblikkets forklaring, men du kan også ”modellere” ditt hjem ved hjelp av den. Omkranse deg med erobringer som blir varige for din del. Du har hørt uttrykket ”å bestemme hvor skapet skal stå”. Det er viktig at ikke alle andre bestemmer i din hverdags levemiljø. Det er snakk om ”omgivelsespsykologi” – hva omgivelsene gjør med oss.

Vi i Galleri Koll har lagt til rette for at den enkelte kunde skal kunne bruke tid til å ta sine beslutninger. Skulle en ta et feil valg står vi parat for å hjelpe med å bytte til noe som ender opp med å være dekkende for smak og behov.

Koll

Sal 3, 4 og 5: Kunstnere fra hele landet, blant andre Elisabeth Werp, Kristian Finborud, Orion Righard, Lise Birkeland, Gabrielle Kielland, Kjell Pahr-Iversen, Terry Nilssen Love, Ingunn Fyllingen, Ingrid Forfang, Bjørn Chr. Røed, Rolf Nerli, Torunn Thrall og mange flere. Sjekk kunstnerlisten vår her.

Stories We Tell.
Separatutstilling med Hanne Tharaldsen. Maleri og grafikk.

Åpning torsdag 25. februar kl 19.00 i sal 1 og 2. Kunstneren vil være til stede under åpningen.

Mytene er fulle av guder og halvguder, som både kommuniserer med – og griper direkte inn i menneskets historie. Har disse gamle mytene relevans i dag? Er det mulig å snakke om ”moderne gudinner”?

Ja, sier billedkunstner Hanne Tharaldsen. De siste årene har hun fordypet seg i myter – på jakt etter ny innsikt. Hun har foretatt flere studiereiser til India og sett hvordan de gamle historiene og bevissthet om gudinnene er sterkt tilstedeværende i hverdagslivet den dag i dag.

Joseph Campbell (1904-1987), en av verdens fremste eksperter på sammenlignende mytologi, er kjent for å påpeke at nesten alle myter, fra ulike kulturer, dypest sett handler om det samme.

”Mythology is the song of the imagination, inspired by the energies in the body”, sa Campbell.

I sitt kunstneriske virke er Hanne Tharaldsen opptatt av kropp og kroppslig bevissthet, samt samspillet mellom kropp og følelser. Privat har hun hatt en daglig yoga-praksis i mange år – noe som også kommer til syne i hennes kunstneriske virke.

Til denne utstillingen har hun fotografert mennesker som alle har et bevisst forhold til disse spørsmålene, og som bruker kroppen som et redskap til større åndelig bevissthet. Med utgangspunkt i disse fotografiene har kunstneren skapt et malerisk drømmeunivers befolket av hennes egne fortolkninger av arketypiske karakterer fra de gamle mytene.

Velkommen til en sanselig og vakker utstilling med røtter i gammel visdom!

hanne1_2

hanne4

Om kunstneren:
Hanne Tharaldsen (f 1971) arbeider med fotografi, maleri og installasjoner. Nylig avsluttet hun utsmykningen av Yara International sitt nye hovedkontor i Oslo. Hun har hatt en rekke separatutstillinger rundt omkring i landet, men dette er hennes første separatutstilling ved Galleri Koll. Hanne Tharaldsen bor og arbeider i Oslo.

 

Bronco
Separatutstilling med Atle Østrem. Maleri og håndkolorert grafikk.

Åpning torsdag 7. april kl 19.00 i sal 1 og 2. Kunstneren vil være tilstede under åpningen. 

Det er nå 10 år siden Atle Østrem ble tatt inn i Galleri Koll. Sin første utstilling hos oss hadde han året etter i 2007, året før Stavanger ble utnevnt europeisk kulturhovedstad i 2008, og vi som galleri fikk med dette være med å bidra til at gatekunst, som allerede hadde gjort sitt inntog til byen gjennom tiltak som NuArt, også ble tatt inn i galleriene og varmen av de tusen hjem.

Atle Østrem er blitt en viktig representant for et utrykk som springer ut fra Graffiti – en kunstform Østrem har drevet med fra ung alder og som han også i dag tar oppdrag og utsmykninger med. Han har blant annet utsmykket flere etasjer ved Universitetet i Stavanger.

Atle Østrem er fra Kverneland på Jæren, men bor i dag i Oslo og deltar i et moderne og ungdommelig kunstmiljø. Han har også to år på rad stilt ut i New Jersey hvor han begge gangene har solgt 80% av utstillingen. Dette er en populær kunstner som stadig øker i salg og i pris.

Det har vært veldig spennende å følge Atle Østrem i disse årene. Helt fra da hans ungdomskultur var representert av unge gutter og jenter som med hettegenser kløv over gjerder nattestid og tagget på flassete murvegger, en forskjønnelse som ikke alltid var like populær. En ungdomskultur hvor en hadde sin egen sjargong og sine egne definisjoner for hva som var vakkert; som Atle Østrem så slående har som tittel på et kunstverk: ”Something beautiful within my reach”. En ungdomskultur som på sin måte har seiret til slutt – hvor ungdommene, som så ofte før i historien, har lykkes med å integrere sin kultur i det store samfunnsrommet – og har blitt tatt på alvor – til slutt. Nå skal denne generasjonen – med respekt for seg selv – ha en Østrem på veggen.

Denne utstillingen blir den største Østrem har hatt til nå. Rundt 70 arbeider med stort og smått skal vises; fra mindre malerier og håndkolorert grafikk i en rimeligere prisklasse til store malerier til en noe høyere pris.

Dette blir en fest – benytt anledningen til å besøke denne flotte utstillingen og møte Atle personlig.

Koll

Østrem101Om kunstneren:
Atle Østrem (f.1980) er en kunstner som er født i Stavanger, men som nå bor og jobber i Oslo.

Østrem startet med graffiti på midten av 1990-tallet, og har siden 2000 også jobbet med maleri og grafikk.

Siden 2004 har Østrem deltatt i en rekke kollektivutstillinger i Norge, USA, Sveits og Tyskland. I tillegg har han hatt separatutstillinger hos blant annet Galleri Koll, Reed Project Gallery, og Kunstplass 10 i Norge, samt Exhibit No.9 Gallery i Asbury Park, USA og Nice/Nice i Hannover, Tyskland. Videre har han hatt utsmykningsoppdrag for blant andre: Universitetet i Stavanger, Oslo Bussterminal, Vulkan Depot, Oslo Havn, og Stavanger Fengsel.

 

 

Søndag 15.11.

Stor jubileumsutstilling. Separatutstilling med Lise Birkeland. Akvareller og skulpturer.
Utstillingen åpner kl. 13. og kunstneren vil være til stede ved åpningen. Varighet til 6. desember. Lise Birkeland er en meget viktig kunstner i Galleri Koll og hun har et stort nedslagsfelt.

Grafikk: Arbeider med dyptrykk som monotypi, det vil si at motivet er direkte påførtpå kobberplaten, noe som gjør at trykkene over en serie er ulike. Etsinger og koldnål trykkes for hånd i eget verksted i fuktet dyptrykkspapir – som nesten er et rent bomullspapir. Trykker også lito, men da leier jeg meg inn til litografiske verksteder med fagfolk da dette er en annen teknikk. Videre håndkolorerer jeg trykkene med akvarell. De tørkes og presses før de videresendes til diverse gallerier rundt om i landet.

Skulptur: Lise Birkeland arbeider også i svart stål, altså vanlig rustbart stål. Hun liker godt stål som er bearbeidet fra før. Biter og avkapp blir modellert med sveiseapparat. Stålet bygges opp, kappes og slipes. Lise pleier å si «kvinneliggjøre stålet litt». «Jeg fanger bevegelser i figurene og stopper tiden i de øyeblikkene de er i».  Skulpturene kan stå, ligge, sitte og fly, gjerne flere i følge.

Fra tirsdag 29.09.

Kollektiv jubileumsutstilling i alle 5 saler. Kunstnere fra hele landet.
Spesielt utstilt: Kjell Pahr-Iversen, Craig Flannagan, Lise Birkeland, Torunn Thrall, Kjeld Stub,  Annette Bryne, Ingunn Fyllingen, Sylvi Aambø, Monica Øsebakk.

 

bilder fra utstillingen, foto

Torsdag 22.10.

Stor jubileumsutstilling.
Separatutstilling med Orion Righard og Ingrid Forfang. Grafikk og malerier.
Utstillingen åpner kl. 19. og kunstnerne er til stede ved åpningen. Varighet til 12. november. Denne kunsten er meget populær og galleriet har store forventninger til et godt besøk.

Til denne utstillingen har kunstnerparet malt mange malerier. Det er også laget ny grafikk. Det blir et sortiment med både høyere og lavere priser. Det er en meget stor utstilling. Antall bilder totalt mellom 60 og 80. Den blir satt opp i sal 1, 2 og 3.

Disse kunstnernes budskap passer utmerket i vår tid. De er nære og relasjonelle. Righards hverdagsfilosofiske bilder
satt opp til Forfangs nære og menneskelige motiv blir en spennende symbiose. Dette er kunst som er meget populær og som faller lett inn i de fleste sammenhenger, enten i hjemmet eller på arbeidsplassen.

Vi gleder oss til denne utstillingen som også blir en stor jubileumsutstilling for galleriet.

Alle er hjertelig velkommen – gratis entrè.

 

Righard_presOrion Righard

IngridForfangIngrid Forfang

 

 

Stor kollektiv høstutstilling fra 18. august med kunstnere fra hele landet.

Spesielt utstilt:
Kjeld Stub, Sylvi Aambø, Jan Kristoffersen, Lise Birkeland, Torunn Thrall, Monica Øsebakk
med mange flere. 5 saler fulle av kunst fra 100 kunstnere.

Ny utstilling:  

Fra tirsdag 28. april:
Sal 1: Separatutstilling Kjeld Stub, linosnitt.
Sal 2: Craig Flannagan, Sylvi Aambø og Lise Birkeland
Sal 3. 4 og 5: Stor kollektiv utstilling med kunstnere som Orion Righard, Gabrielle Kielland, Bjørn Chr. Røed, Rolf Nerli, Torunn Thrall m.fl.

Galleri Koll 25 år!

Sal 1, 3, 4 og 5:  kollektiv jubileumsutstilling
Sal 2: Separat utstillingen: Anne Haaland Bland – «På Jakt etter Paradiset i Naboens Hage»

Åpning torsdag 29. januar kl. 19.
Kunstneren er til stede ved åpningen.

Om utstillingen
På Jakt etter Paradiset i Naboens Hage

Jeg har arbeidet med denne utstillingen ut ifra en ide om vår søken etter det perfekte, med tanker om perfekte overflater og illusjoner om det perfekte.

Maleriene er oljemalerier av blomster, realistisk malt etter nærbilder av blomster i hagen. De er malt fra egne redigerte foto, en del av redigeringen av virkeligheten skjer i valg av motiv og utsnitt.

Maleriene har en nær beslektning til, og balanserer på grensen til dekor og design.

Maleriene er laget i 2 deler som er koblet sammen, prikkene gir informasjon om fargene som er brukt, og er fargesirkler limt over tilsvarende store hull. Dette skaper en optisk illusjon, hvordan ser vi og hvordan oppfatter vi det vi ser?

Tankene om naboens hage har å gjøre med misunnelse, er gresset grønnere der?

Anne Haaland Bland

Stor kollektiv utstilling med kunstnere fra hele landet.

5 saler fulle av kunst: Malerier, grafikk og skulptur.

Over 100 kunstnere:
Spesielt utstilt fra 22. januar:

Orion Righard,  Craig  Flannagan, Eva Harr, Lise Birkeland, Torunn Thrall,  Yngve Reidar Vold, Rolf Nerli, Ingunn Fyllingen, Gabrielle Kielland, med mange flere…

galleri nyåpnet, foto

samme adresse – rett over gangen – nytt og moderne – større

Galleriet blir litt større, (vi leier nå over 400 kv.m) men vil fremst av alt fremstå som nytt og moderne. Fremdeles vil det være 5 saler til utstilling. Den største salen vil bli 20 kv.m. større, nå 90 kv.m.

Vi vil ønske alle hjertelig velkommen til våre nye saler med samme adresse. .

 

fasade bikubå, foto

Galleri Koll er i salg et ev de to største galleriene i Rogaland. Etter utvidelsen skulle også vårt utstillings-areale være av de største. Nå har vi plass til å operere med den verdifulle kombinasjonen det er både å kunne ha en separatutstilling og en stor kollektiv utstilling samtidig.

????????

Bikubå, Hillevågsveien 70 – Topp moderne bygg til hovedallèen inn mot Stavanger!

????????

Stor gratis parkering på baksiden av Bikubå – innkjørsel fra Bergsagelveien.