Flannagan4

Craig Flannagan separatutstilling

Logofigur

Utstillingen står fra

  til

”Utvalgt grafikk”
Åpning onsdag 8. mai kl. 19.00
Kunstneren er til stede ved åpningen

Craig Flannagan er en av Galleri Koll`s viktigste kunstnere. Samarbeidet begynte helt i starten av Galleri Koll`s historie for 30 år siden. Craig har for Galleri Koll alltid vært “den unge kunstneren”. Med ham begynte et generasjonsskifte blandt kunstnerne i Rogaland. Craig kom tilbake fra Greys School of Art i Aberdeen. Han var da 22 år og ble straks opptatt i BKF.

Sammen med Craig var det en rekke kunstnere som deltok i atelieret “Sykkelfabrikken” i Sandnes. Det var kunstnere som Per Odd Aarrestad, Stig Andresen, Torunn Thrall, Wojciech Macherzynski m.fl. Det kom en friskhet og ungdommelighet med Craig. Han viste seg å være en meget kreativ og skapende kunstner.

Som observatører har vi fanget opp flere metaforer som har gått igjen i hans kunst, luftens element med fugler, vannets element med mennesket og ikke minst paradisiske tilstander i naturen med dyr. Det ligger en høy bevissthet i Flannagans bilder og en form for realisme hvor kunstneren betrakter virkeligheten og omgivelsene både ut i fra en høy vitenskap og dyp kontemplativ erkjennelse. Disse egenskapene er særs viktige i det offentlige kunstbildet – idet Craig er et menneske og en kunstner som tar oss med gjennom samtidsutviklingen. Vi kan sammen med Craig være dampende og levende mennesker midt i en rivende teknologisk utvikling. Denne utstillingen har elementer som viser nettopp en spennende urban realisme. Vi gleder oss til denne utstillingen.
-Koll