fokus

”Fokus” Kollektivutstilling 14.08 – 22.12

Logofigur

Utstillingen står fra

  til

”Fokus” Kollektivutstilling i 3 av 5 saler fra 14. august til 22.desember

Vi er kulturbærere. Slik er det vi ser på oss selv. I sammen med alle kunstnerne vi representerer står vi midt i tiden for å tolke og uttrykke hvor vi befinner oss som menneskeflokk. Vi synes å observere at vi lever i tiden med større frihet – større økonomisk frihet, mer tid og mer spillerom til å tenke på oss selv, våre relasjoner og våre hjem. Ikke minst har vi større frihet til å velge og fokusere på egne behov og egen smak. Det gir rom til å ”modellere” både våre liv og våre omgivelser. Vi lever i spenningsforholdet mellom arbeid og fritid, mellom plikter og lyster, mellom ”business og pleasure”.
Det skal trening til å avklare hva som er båret av pliktfølelse og hva som er utsprunget av et fritt hjerte. Kunsten er behjelpelig med å rette fokus mot egen smak og egne valg – hva som er ditt ”statement” og hva som til syvende og sist skal pryde dine vegger i ditt hjem. De riktige valg i så måte gir varige og positive tilbakemeldinger fra dine egne omgivelser.

Vi i Galleri Koll har nå snart 29 års erfaring i samhandlingen med våre kunder. Vår oppgave er å stille de riktige spørsmålene og framlegge for kunden de riktige alternativ, slik at du som kunde snarere kommer til gode forslag som kan lede til riktige valg. Dette skal stemme – fornøyde kunder er vårt mål. Derfor sier vi også til kundene at de skal komme igjen etter et par uker og bytte dersom det ikke fungerer i hjemmet.

Vårt galleri er høyst oppegående. Med det mener vi at vi er stadig på høyde med oss selv hva angår omsetning og produktutvikling. Det tilkjennegir i grunnen at vi får dette til. Det tilkjennegir at det vi driver med er båret av kundene våre – at de er fornøyd.

Denne høsten har vi valgt å kalle den løpende kollektive utstillingen for ”Fokus”. Dette fordi vi om mulig vil rette fokuset enda mer inn på det enkelte kunstverk og dets detaljer og kvalitet. Vi vil også rette fokuset inn mot de underliggende personlige drivkrefter som både står bak kunstnernes skaperkraft og som står bak betrakterens tilnærming til kunstverket. På denne måten blir det vår oppgave som formidlere å være tilstede og være nær.

Vår produktutvikling er løpende. Det vil si at de rundt 100 kunstnerne vi representerer stadig fornyer seg vitalt og leverer nye og spennende ting inn til galleriet. Det vil også si at vi stadig også knytter til oss nye kunstnere med nye uttrykk. Vi formidler alt fra klassisk til moderne, alt fra figurativ til nonfigurativ kunst. Vi har originale malerier, grafikk og skulpturer.

 

Utstillingsprogram høsten 2018 – Separatutstillinger:

Atle Østrem           6. september – 26. september

Inga Bjørnsdottir  27. september – 10. oktober

Jan Kristoffersen  11.oktober  – 24. oktober

Lars Tveit               25. oktober – 16. november

Kjell Idar Saure     18. november – 22. desember