006

Jan Kristoffersen – Separatutstilling malerier

Logofigur

Utstillingen står fra

  til

Åpning torsdag 11. oktober kl. 19.00
Kunstneren er tilstede ved åpningen.

Jan Kristoffersen fra Sola er en av Galleri Koll`s mest solgte kunstnere. Hans friske tolkning av landskapet er et kjærkomment uttrykk for våre mange kunder. Både hans moderne og gode farger og hans åpne og inviterende abstrahering skaper bilder som lukker betrakteren inn i et spennende billedunivers, hvor en kan finne og tolke helt subjektive forestillinger.

Kristoffersen skal ha både store og mindre bilder med på denne utstillingen. Vi anbefaler denne utstillingen av en av våre dyktige lokale kunstnere.

Jan  Kristoffersens malerier egner seg utmerket til utsmykking i så vel hjemmet som i bedriften.