bannelars tveit banner copy

Lars Tveit Separatutstilling

Logofigur

Utstillingen står fra

 15.11.2020 til 05.12.2020

NB! – Viktig!     Vi kjører ingen åpning kl. 14.00, pga Korona på åpningsdagen. Vi satser heller på at publikum fordeler seg utover dagen mellom kl. 14.00 og 17.00. Det vil bli registrering av navn og telefonnummer ved fysisk ankomst til galleriet på åpningsdagen. Du kan skrive deg inn via SMS eller bli oppskrevet av en av våre representanter når du kommer. 

Obs! Vi tillater kun 20 personer inne av gangen på åpningsdagen. Koronaregler; Vi benytter antibakk og bruker 1 – 2 m avstand. Du trenger ikke oppholde deg i lokalene lenger enn nødvendig. ?

Åpning på nettet! Se utstillingen her fra åpningsdagen!

For å redusere trøkket av besøkende på åpningsdagen har vi hele utstillingen ute på nettet her, slik at du kan se bildene her og ringe inn til vår telefonvakt og bestille direkte på telefon 90 13 42 53. Da setter vi rød lapp på bildet og noterer ditt navn.

Lars Tveit i Galleri Koll

Det er nå andre gang Lars Tveit skal stille ut i Galleri Koll. Vår erfaring med hans kunst er av det beste. Han sjøhus rives bort og er aldri lenge i galleriet. Og så er det tomt i lange tider til vi igjen er heldige og får påfyll med nye. Dette gjelder både små og store malerier. Folk faller for hans former, farger og stemninger. Denne utstillingen skal henge i tre uker, og hvor kjøpte malerier kan hentes etter dette. Dette er anledningen for kunstforeninger, private og de som har gavekort til å benytte seg av muligheten til å sikre seg et maleri av Lars Tveits populære bilder. Så nøl ikke!

– Galleri Koll

Kurator Follevåg om Lars Tveits kunst


Det dreier seg mye om form, tekstur og farge i Lars Tveit sine bilder. Nå kan en si at hans motivkrets, ofte landskap og kultur, er velkjent i kunsthistorien. Det handler imidlertid ikke om motivvalget, men ikke minst om hvordan kunstneren bruker paletten og fører kniven eller penselen over lerretet, og hvordan han benytter seg av komplimentærfarger eller kontraster til å skape stemning i bildet. Det dreier seg også – for ham – om å bruke oljemaling heller enn akryl, idet han opplever at gløden, teksturen og nyansene kommer frem så mye bedre.

De siste årene har Tveit arbeidet mye nettopp med tekstur og farge. Bildene er nærmest skulpturelle i sine dype, tunge malingslag med spor etter malerkniv i det våte materialet. Måten han legger på lag etter lag til tykke solide former kan minne om murerens arbeid med mørtel. 

Han arbeider fortsatt med kystkulturen, med sjøhus uten vinduer og dører, der form blir det sentrale, men også med trær – særlig Bjørk – i dette våte Vestnorske landskapet vi omgir oss med.  Fra de kjølige menneskeskapte elementene til en nesten romantisk tilnærming til trær og blomster. Treet, dets form og farger, har alltid fascinert Tveit og er på sett og vis et tilbakevendende element i arbeidene gjennom ulike perioder. I de stiliserte sjøhusene finner en vel fortsatt spor av liv, selv om han har valgt å ta bort alt det han oppfatter som forstyrrende og unødvendig elementer. Tilbake står en serie geometriske omriss. Hus-formen, slik vi kjenner den, er et gjennomgangstema, ikke bare i Tveits arbeider, men gjenfinnes også som hovedtema i verk fra andre norske kunstnere, som malerne Yngve Henriksen, eller for den saks skyld akvarellmesteren Lars Lerin. Men jeg kan også se at han er opptatt av mange av de samme fenomenene som Magne Austad. Men det er bare motivvalget som er felles med disse – billedutrykket er helt unikt Lars Tveits, det er gjenkjennbart både i form, tekstur, lys og farge. 

Tveit jobber mye med lyset. Det skal ikke gå fram av bildene at de speiler en spesiell tid på døgnet, men ulike farger skaper forskjellige stemninger i bildet og bidrar til at motivet forsterkes. 

Tveits billedverden har en allmenn appell, det dreier seg om gjenkjennelige størrelser for de fleste av oss. Men de er barbert ned til sin opprinnelsesform – til det øyet registrerer og fester seg ved, så en trenger ikke lete etter utdypende detaljer i motivet, men heller konsentrere seg om fargebruken og  det formale. De har i seg en umiddelbarhet som kan synes enkel, men som i realiteten er uhyre komplisert å få på plass.

Det ligger et godt stykke hederlig kunstnerisk innsats bak Tveits malerier. Som kunstner har han funnet det som ofte er viktigst – en form og et billedspråk som er gjenkjennelig og unikt hans eget. En kjenner hans signatur gjennom verket og forføres av dets innhold.