Aftenlandskap 1.indd

Ny kollektivutstilling – Det gylne snitt

Logofigur

Utstillingen står fra

  til

Velkommen til kunståret 2017 – Det gylne snitt`s år i Galleri Koll.
Fra tirsdag 7. februar.

Craig Flannagan, Orion Righard, Gabrielle Kielland, Dzevad Handzic, Eva Harr, Ole Ertzeid, Kjeld Stub, Jonny Andvik, Eldar Parr, Anne Marit Varpen, Geir Nymark. Med flere – 100 kunstnere.

 

Det gylne snitt

Helt siden Grekerne hadde sin storhetstid og også under Renessansen har Det Gylne Snitt
vært kjent og brukt. Det gylne snitt, for harmoni, estetikk, balanse og skjønnhet.

Vi finner det gylne snitt dersom man deler en linje i to, slik at den korteste delen forholder seg til lengste slik som den lengste til hele linjen. Det ser ut som store deler av naturen er delt inn i det gylne snitt, plantelivet og dyrelivet. Mennesket er spesielt delt inn i det gylne snitt. Leonardo da Vinci
var svært opptatt av dette. Han tegnet den kjente figuren, mennesket inne i en sirkel, som skulle vise forholdet mellom mennesket og det gylne snitt.

Kunstnere har brukt det gylne snitt som en mal for hvordan et maleri skal bygges opp for at det skal være harmonisk og ”falle i øyet”. En horisontlinje skal for eksempel ikke være midt på bildet men i det gylne snitt. Et tre skal ikke blokkere et landskap ved å være i midten av bildet, men satt litt til side i det gylne snitt.

Også i arkitekturen har det gylne snitt vært brukt. Vi snakker om det gylne rektangel. Det gylne rektangel er å finne i mange former i vårt dagligliv, bankkort, fyrstikkesker med mer. Det gylne rektangel skal være det mest behagelige for det menneskelige øye. Fasader og inndelinger av elementer i byggverk er som oftest i det gylne snitt.

I renessansen kom formatene rundt mennesket, både i kunsten og i arkitekturen, ned slik at det harmonerte med menneskets størrelse. Det skal nå være formålstjenlig for den menneskelige bevegelse. Slik arbeider vi også med omgivelsene for at de skal være harmoniske for oss. Ting kan bli plassert for mye ”rett på” og bli for konfronterende og utblokkende for sansene våre. Nei, vi bestreber oss på i likhet med det gylne snitt å skape et rom mellom tingene som harmonerer.

Vi i Galleri Koll har ideer og tanker om både oppheng og kunstens plassering i hjemmet. Vår filosofi er at hjemmet skal ha rom og velkommenhet for besøkende. Det hender vi også gir råd om dette.

Videre kan også mennesker, etter vår filosofi, befinne seg i det gylne snitt med sin væremåte. Det vil si mennesker som ikke er for dominerende, men heller ikke for unnfallende, mennesker som ønsker velkommen og som skaper rom og trivsel for andre i en avstemt harmoni.

Vi vil nå i en oppstart av det nye kunståret gjerne invitere våre kunder inn til Galleri Koll. Våre kunder
er den gleden vi har i vår arbeidssituasjon. Samhandlingen med dere alle er det som gir arbeidsdagen mening.  Vårt mål er å bidra til at kunst skal være et element til trivsel og skjønnhet i hverdagen. I så måte arbeider vi videre med idèene rundt det gylne snitt og dets harmoni.

Velkommen til Galleri Koll i 2017!

Koll