slide_handzic

Ny kollektivutstilling fra 4. oktober

Logofigur

Utstillingen står fra

  til

Dato:     Fra 04.10

Stor kollektiv utstilling i alle 5 saler. 100 kunstnere fra hele landet.
Navn som: Orion Righard, Ingrid Forfang, Kjell Pahr-Iversen, Craig Flannagan, Gabrielle Kielland, Rolf Nerli, Elisabeth Werp, Lise Birkeland, Kristian Finborud, Atle  Østrem m.fl.

Kunsten – å leve …

Kunsten bærer i seg alle fargene – alle formene. For den som nærmer seg – vil kunsten kunne favne så store deler av selve livet. Den ansporer til erkjennelse av både fortid og nåtid – den trigger både minner og drømmer. Gjennom kunsten – eller ved å si det slik: Ved å bruke kunsten, kan du søke frem din identitèt og gjøre ”statements” – ”Dette er meg!”

Som så ofte i en travel hverdag er det vanskelig å sette klare skiller mellom plikt og fornøyelse – mellom trivialitèt og glede. Det gjelder å ta vare på de gode øyeblikkene og la dem være toneangivende for valg og planlegging. Ordet ”snillisme” er et nytt begrep som er satt for å søke å avsløre hvor grensen går for hvor andre mennesker trenger ”mitt offer” eller ikke. I et liv hvor vi gir og får må det være balanse. Dersom ikke hverdagen ”gir oss nok” må vi trekke oss litt til side og gjøre opp status.

Kunsten er ikke alt. Men den er èn av livets viktige gaver. Den gir muligheten til en opplevelse med øyeblikkets forklaring, men du kan også ”modellere” ditt hjem ved hjelp av den. Omkranse deg med erobringer som blir varige for din del. Du har hørt uttrykket ”å bestemme hvor skapet skal stå”. Det er viktig at ikke alle andre bestemmer i din hverdags levemiljø. Det er snakk om ”omgivelsespsykologi” – hva omgivelsene gjør med oss.

Vi i Galleri Koll har lagt til rette for at den enkelte kunde skal kunne bruke tid til å ta sine beslutninger. Skulle en ta et feil valg står vi parat for å hjelpe med å bytte til noe som ender opp med å være dekkende for smak og behov.

Koll